You can edit your menu content on the Menus screen in the Appearance section.
Instagram

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.

Follow us on Instagram

Regulamin Treningu Personalnego

 1. Trening personalny zostaje przeprowadzony po wpłacie z góry ustalonej kwoty za ilość wyznaczonych treningów na konsultacji.
 2. Podczas konsultacji zostają uzgodnione dni treningów oraz czas ich trwania.
 3. Czas treningu przystosowany jest pod potrzeby klienta i mieści się w granicy od 45min do 1h.
 4. W przypadku spóźnienia przez klienta trening może być wydłużony jeżeli nie koliduje to z planami trenera.
 5. Zaplanowany  trening może zostać odwołany przez obie strony powyżej 24h do umówionego treningu.
 6. W przypadku odwołania treningu przez klienta poniżej wyznaczonego okresu czasu  ( podpunkt 5)  trening uznany zostaje za przeprowadzony.
 7. W przypadku odwołania treningu przez trenera zobowiązuje się on do przeprowadzenia dodatkowo darmowego treningu.
 8. Trener zobowiązuje się do ułożenia indywidualnego programu treningu pod klienta na każdy trening.
 9. Trener zobowiązuje się wspierać motywować i pomóc klientowi w dążeniu do celu pod względem psychicznym i fizycznym.
 10. W koszt treningu nie wliczany jest koszt karnetu na siłownie.
 11. Klient zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje wszystkie jego warunki, oraz oświadcza że jest sprawny, nie posiada żadnych przeciwwskazań aby trenować oraz podejmuje się treningów na własną odpowiedzialność.